Yoga | ETT RIKARE LIV

Kundalini yoga är grundstommen i medicinsk* yoga och en holistisk träningsform som ger dig god hälsa, energi och stark kropp. 

I kundalini yoga använder vi Asana (kroppspositioner och rörelser), Mudra (handpositioner), Pranayam (andning), Savasana (Avslappning) och Meditation (med och utan mantran) för att stärka nervsystemet, balansera vårt hormonsystem och stimulera energi som redan finns lagrad i kroppen. Denna energi (Kundalini) stärker och balanserar de delar i dig som av olika anledningar är i obalans. 

Kundalini yoga detoxar kroppen, neutraliserar stress, förnyar nervbanorna i hjärnan, reducerar effekterna av tidigare trauman och ger dig ökad vitalitet och balans.

*Medicinsk Yoga /MediYoga är den terapeutiska yogaform som det forskas på och som används inom svensk sjukvård. Alla yogaövningar, pass, andningsövningar och meditationer i medicinsk yoga/MediYoga är från ursprungsyogan: Kundalini Yoga. 

 

KUNDALINI YOGA FÖR ETT RIKARE LIV

“The technology of this yoga brings into balance the glandular system and strengths the nervous systems. This is the first step to aware your capacity for creative potential and vitality so the challenges of life can be met with nobility and strength.” - Yogi Bhajan

 

KUNDLINI YOGA & UPPTÄCK DIN FULLA POTENTIAL