Sara Flumé

Reiki healing

Energimendicin.

 
 

REIKI

Reiki healing är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod för ökat välmående. Det är bra mot smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki är godkänt av World Health Organization, WHO och praktiseras på sjukhus i England, Skottland, Sydamerika, Indien, Israel, Australien. Reiki används på mer än 80 sjukhus i USA. I Norge ger man Reiki på bl.a. hospis och till cancerpatienter vilket också är vanligt i USA.

Hur Går det till?

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och den naturliga energin.

  • Du ligger på en massagebänk med filt. (Detta är inte massage varför du är fullt påklädd).

  • När du får Reiki arbetar den på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen (handpåläggning), som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem.

  • Beroende på behandlingsområde finns det 30 min, 60 min eller 90 min behandling. Att gå regelbundet ökar resultatet.

reiki.jpg

Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i "lägre" energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

 

För frågor kontakta Sara.

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Sara är medlem i:

logo.png