FORSKNING VISAR:

Meditation ökar din förmåga att lösa problem.

 
 

När din hjärna registrerar att du har ett problem sänder den ut beta vågor och för att du ska kunna lösa ditt problem behöver du skifta ditt tänkande till en annan hjärnvåg. När du mediterar skiftar du ditt tänkande till en annan hjärnvåg och därifrån kan du lösa problemet. När du mediterar börjar din hjärna nämligen att sända ut alpha vågor och på en djupare nivå även delta vågor. Det är även här som stresshormonet kortisol minskar och glädjeämnet serotonin* ökar.

Regelbunden meditation skapar lugn och ökad närvaro. Din koncentrations- och prestationsförmåga påverkas positivt och du kommer sova gott om nätterna. Du kommer bli klarare i dina tankar och känna dig mer bekväm och hemma i din egen kropp.

*Studier visar att brist på serotonin påverkar ditt sinnestillstånd och kan i vissa fall vara grundorsaken till migrän, depression, ångest, sömnsvårigheter, ätstörningar, beroendeproblematik och mycket annat.

lär dig meditera med Sara Flumé www.saraflume.se
 

Har du inte tid att meditera? Har du tid att må dåligt? 

Genom meditation ökar du din närvaro, ditt medvetande och din kreativitet så att du kan vara den person som du redan är och leva med den energi och det mod som bara väntar på att få komma fram. Denna 5000- åriga vetenskapen har som syfte att kultivera och stärka resurser som redan finns inom dig.

 

Bli klarare med vad du vill och vem du är. 

 
Meditera Sara Flumé .JPG